Consulting Technology HMS/QC

Bics AS is our company for larger projects.

The company is small, but efficient. The company is made in its present form in 1989, but is based on different family firms back to before 1850 in shipping Langangen, Telemark, sales in Kristiansand, Agder and industry onshore from Oslo all over Norway, with international cooperation. But also straight forward farmers or industrial ancestors from 1650 with both technology and politics in Oslo, Telemark, Bergen  and Agder. Some you find both in Trøndelag and North of Norway. See our Chapters on Genealogy.

Some of what we have done recently:

Consulting  for ships and shipyards, industrial complex, subsea.(for Veritas, Elf, AGA/Linde, Statoil, Bureau Veritas, Aker, Hyundai, DSME (Daewoo), EON) 

Inspection for oil and gas companies in UK, Germany, France (Elf and for Bureau Veritas, EON m.m.) for equipment for offshore and subsea.

Inspection for Huyndai, Daewoo, DSME Korea for equipment for offshore platforms South America and Asia, (PIM, FAT, FI-inspections)  

Consulting in safety and QC for CCB, Statoil and Hydro, Aker m.m. Platforms as: Statfjord, Frigg, Gullfaks, Sleipner (processing), Haltenbanken, LNG,  pipelines with platforms,  subsea installations and pipelines with boosting platforms.

Safety/HMS: Consultant work in safety at Mongstad and Tjeldbergodden oil/gas-refinery and several offshore platforms.

For German Linde (former Norgas, AGA) and many small firms. QA/QC/HMS for Statoil, for hospitals and the government.

€Risk analysis: For oil/gas platforms and dangerous substances/chemicals, ship transport, onshore problems and possible accidents.

€Assistance to work health/work relation and contingency planning/union work.

€Assistance to Lemminkäinen Construction, Finland, and many Scandinavian firms.

€ Consulting to arrangements as concerts, theatre, courses with crowds.

€ Inspection/Owners rep. at Kongsberg for Global and Bennex/Aker Solution of test and underwater production equipment.

 
 
Beredskapsboken (ISBN 82-7599-014-9 TSF/BICS) som lenge har vært den eneste i sitt slag er ønsket oppdatert. I boken trakk man frem Internkontroll, den gang også kalt egenkontroll, som ble et hovedbegrep siden og tok katastrofepsykiatri opp fra et lite kontor i forsvaret til å bli et begrep i hele Norge.
 
Som man ser av forsidebilde, fra daværende "Skuteng" under firma Norgas, er finansieringen fra mindre firma i Norge.  Offentlig eller privat finansiering av videre arbeid med oppdatering søkes.
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Risk analysis with Bics new models and concepts.

See the book "Sikkerhet og Miljø i 30 år" (2009/2010) where some of these new modeling of risk- and consequence- analysis are presented.

The Norwegian research authorities did not want to develop new models, they were not needed. But then came the volcanic ash problems from Island, the Mexico oil disaster, and now Japan atomic energy catastrophe with earthquake and tsunami. May be they will listen now? 

The same reaction was in 1977 when they refused to do research on gas explosions, until Bics reacted, in 1983 when NTNU, had safety at bottom priority until Bics started work in Trondheim with safety seminars, and in the 1990ies when Bics worked for safety for men and women in divorce who was refused contact with their own children, and this was a major safety problem. Also note Bics fight for use of consequence analysis for larger offshore/onshore projects.

---------------------------------------------------------------
 
 

From "Teknisk Ukeblad" nr 42 2008, internett from TU: 01.12.2008

SIKKERHET: I Teknisk Ukeblad nr. 40-08 diskuteres risikoen for storulykker i Nordsjøen, og la det være sagt med en gang:

De modellene som brukes for beregning av risiko er foreldet, satsingen på forskning er minimal og viljen til å diskutere innholdet i ordet «risiko» er borte og byttet med redsel for alt nytt og ukjent.

Risiko defineres stort sett som:

Risiko= sannsynlighet x konsekvens,

altså et fatalistisk syn på risiko som noe vi i Norge helst vil unngå eller bare må akseptere. Slik er det, vi kan bare se på.

En annen måte å se problemet på er:

Risiko= sårbarhet x sannsynlighet og konsekvens.

Her er sårbarhet knyttet til den aktuelle design eller den aktuelle operasjon og sannsynlighet og konsekvens knyttet mer til historiske data og beregnede data. Sårbarheten er noe vi kan beregne, analysere og vurdere på basis av den enkelte design eller den enkelte operasjon. På samme måte kan vi dele begrepet risiko i to, et knyttet til det produktet vi lager (x) og et knyttet til lover, regler og standarder fra industrien (f), probabelistisk. (Risiko i Design (RAID))

I den tidligere tiden i oljeindustrien kjøpte vi inn store mengder standarder, «engineering practices» og firmaers egne regler. Senere skulle vi utvikle disse selv, men i store trekk har «blårussen» overtatt og setter de enkelte delene ut på kontrakt slik at problemene skyves vekk og ned og ut til andre, fremfor å styrke ingeniørmiljøet og at man sammen utvikler nye og bedre standarder. Skal vi få dette til, må industriens egne folk tørre å samarbeide over bedriftsgrensene og ikke gjennom enheter som NHO og OLF. De enkelte ingeniører må samarbeide gjennom egne frittstående grupper og sammenslutninger, fri fra de firmaene de jobber i. Men NHO og OLF kan fremskynde dette arbeidet og finansiere deler av dette, eller oppmuntre firmaene til å sende sine folk, om de vil.

Samtidig må forskningen om sikkerhet og risiko tørre å gå ned et par hakk fra de såkalte overordnede modellene til faktisk produkt- operasjon- og risikomodellering. Dessuten har vi gjennom Bics søkt om å utvikle vår nåværende database da alle de eksisterende databasene verken har med terror eller miljø og er delt opp i al for mange faktorer uten sammenheng. Vi har ikke nådd frem.

Norsk Forening for Sikkerhet og MiIjø (på engelsk: Association for Loss Prevention) har som overordne t (nasjonal satsing) til Tverrfaglig Sikkerhetsforum i Polyteknisk Forening begynt arbeidet og kan kontaktes via www.bics.no. Der har vi også begynt forslagsvis med sertifisering av det personell som driver med sikkerhet, miljø, sikkerhet og CSR slik at personellet som skal ta avgjørelser, har nødvendig kunnskap. Vi trenger all den hjelp vi kan få, skal dette lykkes.

Egil Borse-Svensen

Porsgrunn

Deler av teoriene er tilgjengelig i rå-form i boken "Risk and reliability Analyses in Design (RAID)"  ISBN 82-595-4502-0 Tapir/BICS, delfinansiert ved stipend fra Statoil da de ville øke sin inflytelse nordover og utvikling av det første kurs i "Risikoanalyse" for sivilingeniører på NTNU og seminarer der for å lage utdanning/stipendiater/professorater for sikkerhet, delfinansiert av Bics. Videre utvikling av metodene søkes finansiert.

Bics Subsea equipment inspection 2011 for UK                                       and inspection of firewater containers for Myanmar in Asia 2011

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Technology is also to take care of nature, fish, bird, animal life and plants and insects through proper analyses and considerations.
 
      This carpet was made by people in a small place in Sweden and given to Trondheim to commemorate pilgrims that went to Nidarosdomen in 1172, to the cathedral. Trondheim said no thank you, and it is now on exhibition in the village in Sweden to commemorate Trondheims lack of politeness.   
 
This is also technology, what is a concert without stage and sound systems, lights and video, and products in commemoration and colours. 
 
http://www.bics.no
Copyright 2012, Forskningsstiftelsen Bics
Revised: 6. desember 2011