Bics Order Form


In the near future, this page will contain a detailed order form, that will make it very easy for you to order any of our products for sale. Today we pesent a form you kan send us.
For orders, please send us an e-mail to bestilling@bics.no , call us on phone or write us a letter.
Thank you for your understanding.

Senere vil vi få et mer komplisert og integrert system slik alle andre utsalg ha, men i dag gjør vi det enkelt. Send oss en e-mail eller ring og vi avtaler det som trengs.

   
     
 

Bestilling av CD/Bøker/Rapporter fra Bics
Navn:                        Adresse:                                            Telefon:___________
Jeg bestiller herved følgende:

_ stk  " Sikkerhet og Miljø i 30 år" TSF/PF  kr. 350 per stk__  kr_____________ 

_stk   "Ideen om PEN" kr. 300 per stk (om det er fler) ___      kr._____________ 

_stk_ "Den myke Hulda" Om Hulda Garborg, kr 200 per stk__ kr.____________

__stk_"Papa Fahr" Dikt på svensk fra Jemtland, kr 3
00 per stk_kr.____________

__stk_"Virksomhet og Vekkelser i Gjerpen" , kr 150 per stk____kr.____________

__ stk_CD "Humor i Norsk lyrikk",            kr 150 per stk ____ kr. ____________

__stk_Bok "det blir ikke selskap hos Emily", kr 50 per stk____kr. ____________

__stk_Hefte "Hulda Garborg og …i Asker" kr 50 per stk ______kr.____________

__stk_Bok "Beredskap ved store ulykker" kr 375 per stk _____ kr.____________

__stk_Rapport "Etikkens Spekter"    (under redigering)______  kr.____________

Mindre tillegg for porto og pakking. Prisjusteringer kan skje.

__________________________                   ___________________________
Sted og dato                                                    Underskrift
Sendes Bics, postboks 41, 3901 Porsgrunn, Tlf 35 55 49 00 se www.bics.no     

--------------------------------------------------------------------                   

Andre Forskningsrapporter som kan skaffes i kopi:

"Besteforeldre og samvær" oversatt kanadisk forskning
"Menn i skilsmisse" oversatt amerikansk forskning

Om barn av foreldre med rusproblemer, forskningsrapport.

"Bayesisk risikoanalyse" egen norsk forskning
"Risikoanalyse i Design" egen forskning Bics/Tapir/NTNU
"Detonation Initiation" Bics/Mcgill University, Canada
"Teknologihistorie" Bics/Forskningsparken/UiO     
"Gassmålinger i Tun
neler på Mongstad" (begrenset) 
"Elektromagnetiske felt ved Høyspentledninger. Målinger i Porsgrunn"  (2005)       
Diverse andre rapporter fra vår virksomhet.       

   
 

http://www.bics.no
Copyright 2009, Forskningsstiftelsen Bics,
Revised: 25. oktober 2009