God jul og godt nyttår 2014
 

INTERNETTAVIS: org 979623747   Fra 1989,  På nettet siden 1994/96       "Forførende god!"    En av de eldste norske nettavisetr/magazin? Ønsker du å få email med beskjed om ny VT, har kommentarer eller beskjeder, skriv til:  sjefen@bics.no .  VT-Nr 2 2014

 

For 2015 er valgt som ordspråk: "NY GIV"

Oljeprisen faller, landene kriger og renta stiger. Men kjærligheten begynner å blomstre.
                         ----------------------------------------------------------------------------------------------------

NY GIV!

 

 

Bics er igang med butikk for Svensens Thai-

Restaurant (nå småretter og takeaway) og utsalg

Og det bygges om i 2015

Her er vi igang.

Her er også Bics med kontor og aktiviteter

Veteranbilen er parkert utenfor som salgsvare. Først kommer politiet lørdag kveld, da de

mente det kunne være en innbruddstyv da det var lys i butikken og ville ha den vekk, så kom

mandag og kommunens parkeringsvakter ville ha den vekk, så kom naboene bak huset og ville

ha den vekk der, da visse tannleger ville tvinge til seg andre parkeringsplasser da de kriget med en utbygger

om retten til å parkere på andre manns eiendom i bakgården og satte skilt og sendet ut private parkeringsvakter,

som så tok skiltet sitt og la ned virksomheten. De kan jo ikke skrive ut bot på annen manns eiendom!

Forretnings drift i Porsgrunn i 2014 er ekstremt vanskelig med mange lokale "hemmelige kriger"

og en økende grådighet i vanskeligere forhold når oljeprisen synker. Her står bilen på området

butikken kan vise frem salgsvarer og ha uterestaurant, meget beskjedent. I butikkens første år var

det innbrudd og diverse varer ble stjålet om man viste dem frem foran eller bak butikken.

Men det ble mange "likes" på reportasjen i avisene fra publikum og en inspirasjon for mere liv

i Storgata.  Og mange var innom og gratulerte og takket for at noen gjør noe positivt. VT gratulerer.

 

Mobbing på Dagsorden!

Mobbing er satt på dagsorden i Norge både fra Statsminister Solberg og Kong Harald i nyttårstalene. NRK opplyser at

det er kommet på dagsorden da 13 år gamle Odin tok sitt liv høsten 2014.  Problemet er følgende argumentasjon:

Norge har 10 % innvandrere og enkelte hevder at de dermed er 90% som er liketenkende "nordmenn". Men problemet

er at et strengt Norge har holdt hundrevis eller tusenvis av andre minoriteter undertrykt i mange år og at disse etniske nordmenn

ikke har fått komme til ordet om mobbing. Annerledes tenkende eller folk med problemer har dermed endt opp som

mobbeofre. Med innvandring kan vanlige etiske nordmenn som er et sted mellom de mer utartede innvandrere og de

gamle maktsymboler i Norge, få større spillerom og den mobbing som eksisterer er mer synlig. Og mobbingen er tillatt

i stort omfang av både offentlige og private ansatte, og i det personlige liv. Derfor er menneskerettigheter i Norge satt på

tapetet og vært med å gjøre problemene synlige. Det er derfor ikke Odinsaken, men kampen for et bedre rettssystem som er viktig.

kan folk dømmes for mobbing, og kan de stanses, er det derfor muligheter for en bedre fremtid. For å få dette til

må rettssystemet peke ut mye tydeligere hva som er straffbar mobbing og hva som er akseptabel krangel. Norsk dommere, som

lærerne, trenger etterutdanning. Mange av disse er gamle (eller feilutdannede unge) og sitter fast i en tro på at enhver krangel, er noe der man skal

gi begge litt rett for å stanse kranglen, men mange utartete krangler viser synspunkter som er regelrett mobbende utsagn og oppførsel,

og norsk jus har ikke tatt dette alvorlig nok, uten i helt spesielle tilfeller.

Det er altså norsk rettsystem som ofte har sviktet ved ikke å sette grenser. Og vi ser en stadig større andel av enkeltpersoner som tar opp slike saker

og setter de på kartet, da de må ta saken selv, ved mobbing fra eks offentlige myndigheters fra deres ansatte eller private selskapers ansatte eller

på det personlige plan.

I Norge er det en stille krig om bedre forhold.

 

Inkassoselskapenes makt og datafascismens inntog!

Bics har tatt opp enkelte inkassoselskapers praksis og en Inkassonemda som betegnes udugelig.

1. Inkassoselskaper oppgir ikke hvilken kontakt de har med det selskapet de representerer. De får provisjon per data, om du betaler for sent

etter hovedselskapets datamaskin. Altså er enhver kommunikasjon mellom deg og den som vil ha penger, noe som blir ditt ansvar. Du blir

over natten ansvarlig for å tilfredsstille en datamaskin hos de som krever penger, og de forventer at de automatisk får tilgang til din konto og kan hente

pengene sine fritt. Det kalles datafascisme. Inkassoselskapene regner dermed sitt inntekstbidrag fra du etter deres mening, skulle ha innbetalt pengene.

Men her kommer posten, internett eller bankenes evne inn som vesentlige problemer. Videre er det dine rettigheter til månedlig å kunne vurdere regninger,

etter ditt hode og din økonomi. Tidspunktene for forfall settes ofte etter datamaskinens krav, ikke hverken etter ditt behov eller kontakten. 

  Du er altså ansvarlig for all virksomhet i Norge, og skal tvinges til at andre får direkte kontakt med dine konti for å trekke de de mener du skylder

(ikke det du mener du skylder).

2. Inkassoselskaper opererer selvstendig og den som vil ha penger fraskriver seg ethvert ansvar. Dermed dukker det opp krav som ikke er gyldige

helt avhengig av de data som er lagt inn i maskinen og uavhengig av den diskusjon du har med hovedfirma. Typisk eksempel er Viken energi som har

outsourced det meste. Det vil si at nesten alt er på kontrakt slik at om du får en mail, vil det være avhengig av disse andre selskapene om de kan lese

hoveddatamaskinen riktig før de sender ut krav. Men det skjer aldri da alt er automatisert. Dermed er enhver avtale du har ugyldig sett med deres

synspunkt. Du blir et offer og inkassoklagenemda blir dermed en forsvarer for Inkassoselskaper og ikke noe du kan bruke.

3. Inkassoselskaper kan være som firma fra Nigeria, Hong Kong eller tilfeldige internasjonale kriminelle. De oppgir aldri sin faktiske knytting og

forventer at du automatisk godtar dem som korrekte på alle måter. Men et tilfeldig krav fra et tilfeldig selskap er ikke gyldig bare fordi det står

et fordringsnavn i små bokstaver et eller annet sted. Selskapet bør presentere seg og fremlegge bevis eller dokumentasjon på at de faktisk kan femme et krav.

Inkassoklagenemda som norsk rettssystem, antar at de de kjenner har fulle rettigheter og du er fremmed, altså en form for innavl der du er skyldig før du

har åpnet munnen. Det er en omvendt bevisbyrde som stammer fra det gamle stammesamfunn, Norge, der alle skal opererer som om de kjente systemet eller

holde kjeft og betale. Men er det et hvilket som helst firma, må det opparbeide tillit og kunnskap om seg hos deg. Det nekter det norske system

å akseptere. De vil ha deg som slaver av deres datamaskin, altså datafascisme. De har enorme resurser for å krige, du er et billig offer.

Deres papir, med krav og gjeld, taes automatisk som riktig av Forliksråd og nemder.

Egentlig er dette meget grovt. De dokumenterer intet. Alle som nekter, er kverulanter hevder de i lobbying med store organisasjoner i ryggen og et skjeft

lovverk som sikrer både dem og banker på alle måter gjennom årelang forsvar for "kapitalen". Alle andre som reagerer er kommunister.

 

Hva skjedde 1941 under vanskelige krigsforhold?

 

 

 

"Bragd" var en avis som ble utgitt under krigen og ble betegnet stripete. I avisen 29.mars 1941 dukket det

opp en reportasje om de mange hundre torsdagskvelder Solveig Sem (ved pianoet) arrangerte for ungdom, helt privat,

i Holmenkollveien 12, Smestad i Oslo til stor glede.  På bilde til venstre er Eva Lossius (senere Tranøy), Rolf Haraldsen,  

(litt av ansiktet til Solveig Sem), Sønnøv Sem (kalt "Snoff" senere Borse) som skjenker nypete laget fra havens nyper (det var vanskelige

tider med lite mat), Johan (kalt Jonas) Borse Svensen, Astrid Kåran (senere Selmer Olsen), Eva Becken, Audun Gjørstad, Elsa Jacobsen

(senere Gjørstad), Kirsten Anker Møller og Kjell Castberg Foss.

Johan var med i XU, den private og store etterretningsorganisasjonen under krigen, og han og kjæresten Sønnøv måtte

derfor flere måneder i dekning i leilighet i Geitemyrsveien i Oslo sammen med Øistein Strømnæs og Anne Sofie. De ble redd

Johan skulle bli gjenkjent, da han levet i Oslo delvis med falsk navn. Der sov disse fire, uten å snakke stort sammen om den

hemmelige tjenesten, men gutta kom hjem etter natteraid og hang fra seg jakka med pistolen. Det roet seg og Sønnøv kunne

flytte hjem, og Johan til sitt, mens Anne Sofie var i dekning og ettersøkt hele krigen.

Det spesielle er datoen, mars 1941 og deres samarbeid i XU, som da var ledet av Arvid Storsveen som ble skutt 27-april 1943

der Øistein tok over som leder, med bl.a. med (tilsynelatende beskjeden tittel) "koffertbærer" Karlsen (Jonas).     

Flere har referert tilbake til denne situasjonen, men få har fått med seg at de bygget opp XU under Storsveen, allerede fra mars 1941.

Jonas arbeidet først med Blindheim, men da han ble arrestert, ble Jonas og Øistein og miljøet blant studentene på Blindern

styrket i XU.  De la ned alt dette arbeidet etter krigen, til stor irritasjon for de hemmelige tjenestene i Norge som man da bygget opp.

Det andre interessante ved bildene og reportasjen er alle de torsdagskveldene med en slags mat og drikke som Solveig arrangerte for

ungdommen under hele krigen. Dette er beskrevet som en roman, i boken "det blir ikke selskap for Emily" av Sønnøv (Bics forlag) der

hun forteller om hvordan de reiste på landet med firma (Elektrokjemisk, eller Elkem) og jobbet på gårder for litt mat. I firmaet jobbet Solveigs

mann, senere teknisk direktør Mathias Sem. Dermed holdt de motet oppe. Mannen som jobbet med de senere barnelovene, Brede Castberg,

bodde nær dem og Sønnøv forteller i en annen bok om at de bar hans malerier og bilder langs veikanten og bevarte de i kjelleren til etter

krigen for han, når Gestapo tok huset hans. Kritikeren den gang, sa dette var litt barnslig og lite troende, men så naive var folk og mange slapp unna.

 

Ta tilbake samfunnet

På youtube.no finner du møte holdt i Polyteknisk Forening (TSF eller Tverrfaglig Sikkerhetsforum, se beskrivelsen på Bics egne sider) om menneskerettighetene

i Norge. Vi skrev under som nasjon etter krigen i 1948 og på femtitallet kom både menneskerettigheter i Europa og så barnekonvensjonen m.m. med nasjonen

Norges ratifisering (underskrift).

Se  https://www.youtube.com/results?search_query=egil+borse-Svensen

En av foredragsholderne skrev så:

Hei Egil,

Takk for sist. Det var et interessant seminar med et engasjert publikum. Synd at jeg gikk glipp av siste del.

Takk også for tilsendt publikasjon, medlemskap og hyggelig hilsen.

Snakkes ved neste anledning.

Vennlig hilsen,

Kristin

(Høgdahl, Jus UiO)

1999, altså 51 år senere, tok Bondevk regjeringen disse inn i norske lover. Norge har altså levet i femti år uten lover om menneskerettighetene styrt av

et lokalsamfunn eller stammesamfunn som en liten stamme i Bushen uten at advokatene og dommerne og det offisielle Norge har reagert. 2015 kommer så en

institusjon for menneskerettigheter i Norge under Stortinget, samlokalisert med Sivilombudsmannen.  

Dermed kan Norge gå fra B-plass til A plass, (av FNs tre rangeringer(A,B,C) om menneskerettighetene) om man så klarer å gjennomføre disse i Norge.

Problemet er at et enormt byråkrati har bygget opp mange lover og forskrifter som bryter med menneskerettighetene. Mange av disse er skrevet for makt og kontroll

for den institusjon det gjelder, og barn, voksne og eldre har måtte lide. Folk reagerer, og nå klages det på eks. barnevernet i Norge også fra Russland og India. 

Vi har et enormt arbeid fremfor oss. 

Et annet eksempel er at Sønnøv Sem Borse, nå 93 år ikke får lov å bo med sønnen i Telemark, der familien kommer fra.

Telemark sier de må vurderes i Asker, der private advokater tvinger henne på sykehjem, og alle pengen styres av

offentlige utnevnte advokater fra Fylkesmannen i statlig regi og makt som ikke har kapasitet til å se at det gjøres

forsvarlig, slik at advokatene kan tjene mer penger og Askerfolk få mer arv.

Enkelte spør om Norge er blitt et "Titanic" som går i bakken med fiolinspill i topprestauranten der folk spiser seg til

livsstilssykdommer og stress i krig om mer penger og mer "velferd" betalt av det offentlige, inn og ut av håpløse ekteskap

og barna plassert i barnehaver og skoler og omsorgshjem der ansatte i Staten eller de private skal ta us gevinsten og

utlendinger kjøpes inn for å gjøre jobben, og så kastes ut.

Nordmenn flest vil ha mer penger i spekulative selskap og tiltak, arbeide i store enheter med mye fri og kaffepauser der

de kan vise seg i siste moter, pensjoneres eller gå på NAV, leve i Spania, med minst mulig jobb.

men mest av alt fylle landet med lover og krav som lammer virksomhetene og sikrer dem rettighetene. 

 

Mange ønsker imidlertid å jobbe selv med liten betaling, samt å vise empati og omsorg mer, enn å besøke de unge eller

gamle på offentlige instanser. Selv om de er arbeidsløse, pensjonister eller barn. VT støtter disse med hele sitt hjerte og spør om

uetisk barnearbeidet gjøres i det moderne samfunn, i skolene og barnehavene, på universitet og private skoler? 

 

Ta frem initiativet, prøv det du vil, gi blaffen i kritikerne, lev og kjemp for et verdig liv.

Og la heller pengene og stresset vile innimellom. Lev vel!

 

GOD JUL OG GODT NYTTÅR ØNSKES TIL ALLE. 

Vi feiret jul i Paris og kom hjem der flyet var forsiket, vi løp for å nå andre, og nådde et fly som også forsnket landet over midnatt i Oslo

uten mulighet for transport videre. Reiseforsikringen i Gjensidige dekket hotellnatten dertter uten å be om kvittering:

Kjære Egil:

Hilsen fra Oslo.
Først av alt, takk for at du bor hos oss på Park Inn by Radisson Oslo Airport og tok deg tid til å skrive denne fantastiske kommentar.

Jeg er glad for å høre at du hadde et feilfritt opphold hos oss. Vi jobber hardt for å overgå våre gjestenes forventninger og din tilbakemlding er derfor svært verdifull for oss.

Jeg vil spre dine herlige ord til vårt front office team samt restauranten.

Vi gleder oss til å ønske deg velkommen tilbake i nærmeste fremtid, og ikke nøl med å ta kontakt med meg personlig hvis jeg kan hjelpe deg med fremtidige reservasjoner.

Jeg ønsker deg et Godt Nyttår,

Andre Finstad
Front Office Manager
Park Inn by Radisson Oslo Airport
Tel: +47 67 02 40 04
http://www.parkinn.com/airporthotel-oslo/ http://www.facebook.com/ParkInnOsloAirport/

Til oppslag


1. Gi nattevakten (resepsjon) natt til Søndag 28.12 lønnspålegg. Flyene var kansellert og forsinket kom vi ikke videre uten baggasje og varme klær i -15 med baby som ble syk av flyproblemer og han ga enkel og grei og topp mottagelse og service. Med ovn og lader.Det er uvant uansett hvor i verden du er.
2. Fra Restauranten hjalp de meg (fremdeles ustelt) med frokostbrett jeg bar med til rommet da de andre sov og de våknet til denne overaskelsen.

Vi kom ustelt og med hår som skulle tro vi kom direkte fra gata.

Bedre kan det ikke gjøres. Håper de som ryddet rommet også har forståelse.

Tusen takk, vi betalte og dro som avtalt. Når flyselskaper svikter, vant dere våre hjerter.


Egil Borse-Svensen
Bics/Svensens Thai
Storgata 124
3915 Porsgrunn
www.bics.no
92015675

 

http://www.bics.no
Copyright 2015, Forskningsstiftelsen Bics, 6.1.15