Books

and officially registered reports that can be obtained form Bics.
Bics policy is that all information needed by others, shall be published and available from us or in any Library. Free information, correct use and credit of this information, is important. The research shown here are primarily initiated and financed by us. See also "Articles" and "Reports".

Følg med eller skriv om det er interessent i bestillingsbrevet under! Se også våre rapporter og artikler. De fleste av våre publikasjoner er tilgjengelige i de fleste bibliotek i Norge for gjennomsyn.

Husk på å referer eller gi oss kreditt for arbeidet, utgivelsen og støtt forfatterne ved riktige referanser. Det meste av vår produksjon er ikke støttet noe sted og dermed er kjøp av produktene viktig for at vi og forfatterne skal overleve og at faget og kreativiteten fortsetter å gro.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kommer: høsten 2011 og 2012

Dr Jan O. Aaseth har vært prof. og yrkesmedisiner i Tromsø. Han har skrevet en lettlest bok om vår tides hovedproblem:

Oververkt

Hvem er du, hva spiser du, hva gjør du og hvordan leve lettere?

Boken er nå tilgengelig for anmeldelse. 

 

Årets bok 2011

 

Bics nye bok i 2011 er skrevet av Kjell Castberg under navnet Papafahr.

Han er vårt skandinaviske svar på Steinbeck!

Han reiser med kongen av Sverige rundt i Stockholm på bar, på fisketur, han er i Beirut og i Canada.

Bics har fulgt forfatteren rundt på studietur en tid og det er en glede å lese resultatet.

Det er flere fortellinger og i romans form, flere fantasier, der han tillater seg å hoppe slik man jo gjør i tid og rom i 2011.

Anmeldelser se VT.

Boken er tilsalgs for 200,- kr i paperback.

Den kan, som mange av våre andre bøker, nedlastes i e-bok form ved forespørsel til bestilling@bics.no for 100 kr.

(prisene er foreløbig og kan justeres uten beskjed da e-markedet for bøker i Norge er under stor utvikling)

Bok anmeldelse i VT av "Kungen og Jag", skrevet av Nils Todal:

"Kungen och Jag" er poeten PapaFahrs siste litterære krumspring, et knippe røverhistorier - fiskeskrøner oppriktig talt - som vil utvide og ytterlig forvirre ditt syn på det svenske kongehuset, om det ikke var forvirrende nok fra før…

Bokens hovedperson er poet, han bedriver poesi. Ikke at det nødvendigvis diktes så mye, det er mere en måte å være i verden på, en verdenen hvor bare poesien og den frie fantasien forekommer som virkelig fri - Alt annet er et produkt av en euforisk poets blikk, simpelthen et dikt, ment å antyde heller enn å beskrive. Dette betyr ikke at "Kungen och jag" er særlig poetisk i formen; opprettelsen av den verden boka portretterer er poetisk, gjengivelsen prosaisk. Den er heller ikke naturalistisk, snarere anarkistisk: Hovedpersonene er pragmatiske, de forholder seg ikke passive til verden, de snuser rundt, stanger imot, sniker og lister seg forbi for ikke å vekke, åler, dukker under, vrir og vender på og lar ikke verden bare være men beveger seg i den (De lar seg ikke kue, sulter ikke i hjel forran brødboksen, men forsyner seg) Det er det eneste de kan… Noe annet lar seg ikke gjøre… Det er strengt forbudt…

PapaFahrs verden er uforutsigbar. Samtidig er den rigid og regelstyrt (det forekommer intet mindre enn sjuogtyve forskjellige absolutte forbud i løpet av boka - røykeloven ikke medregnet). Slik gjør den seg hele tiden gjeldende, påtrengende, alltid tilstedeværende. "Tydeligen tycker inte hellre kameler om poeter", ei heller kanadiske tollere eller trøndere… Det er en fiendtlig verden, og poeten er en tåpelig unnskyldning for en fredløs, som ikke engang klarer ta seg bra ut i cowboyutstyr (et av de fremste symboluttrykk for den ensomme, den fremmede) - Han har det med å falle av hesten, og gjøres forlegen for sitt røde dameundertøy…- Den utstøtte, alienerte… Kanskje vandrer PapaFahr her langs godt opptråkkede stier… Men "Kungen och jag" henfaller ikke til sentimentalitet og selvforherligende nostalgi . I den grad denne boken handler om poesi, er det gjennom kunstnerens frie utfoldelse, ikke ved patetiske apeller til noen transcendert størrelse. Det samme gjelder dens samfunnskritikk, den skandinaviske angsten: Det var ganska skönt at upptäcka at Syrien er ganska så likt Norge och Sverige, mitt dåliga samvete för alla mina fula uvanor började komma tilbaka, precis som de gör hemma. […] ingenting var tillåtet och var det tillåtet så borde man ha dåligt samvete

PapaFahr er i kungen och jag mer en Nyquist enn en Jæger, mer drømmer enn agitator, mer humorist og historieforteller enn poet. Han er faktisk morsom, nesten barnlig, leken og uten andre hemninger enn sitt eget forgodtbefinnende, sin egen konsentrasjonsevne (eller manglende sådan). Han spretter som en hare, og den fortvilede verden med sine sjelløse, grå, utsultede og depriverte innvånere forlates rundt hjørnet, forbigås, glemmes og erstattes av nye som igjen forkastes i en evig pågående (boken har like lite en slutt som den har en begynnelse…) prosess, hvor bare noen få priviligerte får henge med - poesien, jazzen, fisketurene og de nære relasjoner, det som er verdt å holde fast på, klamre seg til og ta med seg…


 

                                        Årets Bok 2010

                                                                                                          

 

Tverrfaglig Sikkerhetsforum (TSF), gruppe av Polyteknisk Forening er 30 år.

En ny milepæl i norsk sikkerhetsarbeide er presentert i en ny bok rett fra trykkeriet 2010. Den er kalt "en bragd".

Boken er en debattbok, og viser noe av den diskusjonen som har brakt Norge foran innen sikkerhet og miljø. Det er resultatet av en stille, forsiktig og ansvarlig møtevirksomhet og samarbeid uten de store overskrifter eller skrik om penger.

Det har vært lite penger og mye idealisme fra fagfolkene. Den delen av debatten er høyaktuell, boken kom rett før vulkanskyer fra Island, olje- og gassutslipp i Mexicogulfen og nå katastrofen i Japan. Forskningsmyndighetene i Norge avslo å satse på området så sent som i 2009/10.

TSF er gruppe av Polyteknisk Forening og er Oslo/østlandsavdelingen av Norsk Forening for Sikkerhet og Miljø.

Boken viser utviklingen, de store milepæler, og veien videre. Et av områdene den tar opp, er å gjøre om begrepet risiko etter forskningsarbeid publisert internasjonalt, fra R= P x K til:

Risiko = Sannsynlighet(P) x Sårbarhet (det vi bygger, plattformer eller atomkraftverk) x Konsekvensen (K) av ulykker (fra jordskjelv, tsunami eller brann/eksplosjoner)

Sikkerhet og miljø er beskrevet som fag og ikke politikk og som fag er det nesten fjernet fra norske skoler og universitet sammen med begrepet "miljø". Idag brukes begrepene om overfladisk gimmikk for oppmerksomhet. Dette må vi gjøre noe med.

Forskningsstiftelsen Bics     www.bics.no    2009/2010           ISBN nr: 978-82-7599-031-8              Forsidebilde: I.T.Hammar

Les anmeldelsen i tidskriftet Moderne Produksjon:

http://www.moderneproduksjon.com/ se side 32 årgang 10-nr 10

SE INDUSTRIGUIDEN: www.moderneproduksjon.com www..mooddeerrnneepprroodduukkssjjoonn..ccoom 32 NR. 10-10 – 21. ÅRGANG

Sikkerhet og Miljø i 30 år –

jubileumsbok fra TSF

Tverrfaglig Sikkerhetsforum(TSF) er 30 år, og harmarkert jubileetmed boken Sikkerhet ogMiljø i 30 år, utgitt av forskningsstiftelsen BICS. Boken tar for seg en rekke aspekter ved sikkerhetsarbeidet i

Norge. TSF er en del av Polyteknisk Forening. Et viktig tema som tas opp er behov for sertifisering av sikkerhetsingeniører i Norge. Boken har også en oversikt over sentrale lover og forskrifter, og

ser på industrielle normer som fører til øket sikkerhet. Disse normene videreutvikles til lover og forskrifter.

Kunnskap

Et kapittel er viet databaser, bøker og forskning og hva har vi i Norge gjør for å formidle lærdom som en viktig del av sikkerhets- og miljøarbeidet.

Magne Fjeld diskuterer om bedre kunnskap om usikkerhet er lønnsomt, og gir noen kvalitative betraktninger. Artikkelen tar for seg forholdet mellom usikkerhet i beslutningsprosessen

og om hvordan man kan unngå store kostnadsoverskridelser.

Egil Borse-Svensen diskuterer

relasjonen mellom makro og mikro innen sikkerhet og miljø og ser på nyere modeller innen risikoanalyse.

Petroleum

Terje Aven gir noen refleksjoner om hvor vi står i dag når der gjelder sikkerheten i petroleumsvirksomheten, og noen betraktninger om arbeidet som har vært gjort av myndighetene

og deres rolle.

Jan Hovden skriver om sikkerhet på sokkelen og diskuterer sikkerhetsforskningen slik vi ser den i dag inkludert sentrale risikovurderinger.

Med utgangspunkt i prosessikkerhet gir Jan Henrik Christiansen et historisk perspektiv på hva som har skjedd innen industrisikkerhet i Norge og i utlandet. Han tar med personlige

erfaring i å bruke sikkerhetsfaget til å redusere risikoen og å forebygge hendelser .

Boken gir en oversikt over møtene som har vært holdt i TSFs 30 årige historie og viser de foredrag og den aktivitet TSF har hatt. Polyteknisk Forening retter i boken en stor takk til

alle de som har vært med på de faglige diskusjonene i 30 år. Det er et imponerende arbeid nedlagt fra mange enkeltpersoner rundt om i Norge. Sikkerhet og Miljø i 30 år kan bestilles

fra NFSM eller Bics. www.bics.no jei

SE INDUSTRIGUIDEN: www.moderneproduksjon.com www..mooddeerrnneepprroodduukkssjjoonn..ccoom

-------------------------------------------------

Medlemmer av TSF får ett eksemplar hver gratis ved avhenting, eller tilsendt (mot dekning av kostnad for Porto og Pakke).

Boken er på 264 sider, innbundet, 300kr (til medlemmer av TSF) 350kr ellers.  Bestilles på bestilling@bics.no . Tilgjengelig etter 11. november 2009.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Skandinavisk Kommentar - ett jävla tryck
PapaFahr

11

Kategori: Samhälle och politik
Sidor: 271 s
Format: Pocket

Roliga, sanslösa, bitande, märkliga, osakliga, kränkande, träffande, avslöjande, regeringsfientliga... Några beskrivningar av bokens artiklar från nättidningen Skandinavisk Kommentars första år - 1996/97. En av Sveriges första nättidningar. Helt utan reklam, stöd eller vidare uppmärksamhet. Fortsatt still "going strong" i sin ryckiga upplaga. Håll tillgodo med denna norrmannens analys av Sverige på slutet av 1900-talet. En tankesmed i åsikternas PK-befriade utkanter.

Scandinavisk kommentar er en internett avis fra Sverige som har hatt og har samarbeid med VT og Bics gjennom mange år.

Boken er en oppsummerting av lederartikeler i Scandinavisk kommentar gjennom 10 år  og er utgitt i samarbeid med Bics og våre svenske kontakter. Den kan kjøpes som bok(hardcover) eller nedlastes fra internett ved å kontakte Bics ved bestilling@bics.no.

Boken avventer forfatter og svensk samarbeidsforlag.

Kjell kommer også med ny poesi og Harder Hansen krim, men vi venter på svenskene.

--------------------------------------------------------------------------------------------

International PEN: Poets, Essayist, Editors and Novelists

 "Ideen om PEN- fra John Galsworthy og Catherine Amy Dawson til Johan Vogt i P.E.N.-Norge "

Ny rapport i 2008 fra Bics redigert  av Sønnøv Sem Borse

Visste du at Knut Hamsun var med å stifte PEN-klubben? Han stod altså frem som en av de som kjempet for frihet til å si og skrive det man mente.

At Fridtjof Nansen var Æresmedlem? At forfatteren Johan Bojer var sentral i stiftelsen og ledelsen av PEN-Norge og at han fikk navnet "Bojer" etter kirkeboken, men dette var oppfunnet av moren for ikke å oppgi farens ekte navn?

.

Siden Bics er opptatt av genealogi, er dette en av de mange historiene nylig funnet som beskriver at kirkebøkene er et sosiologisk og ikke alltid et faktisk hjelpemiddel. En tilsvarende historie finner vi i boken under i "Den Myke Hulda". Der beskrives bl.a. Synnøve Riste, f. Årflodt. Men dette har lite med denne rapporten om PEN å gjøre, men kan rokke ved det norske begrepet "røtter".

Tilgjengelig etter avtale. (antatt ca kr 300.-)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Det er to nye bøker i anledning 100 års markeringen av frigjøringen fra Sverige. Begge skrevet av Kjell Castberg, den ene en diktsamling og den andre en kriminalroman om "Harder Hansen",foruten "Skandinavisk kommentar". Her er en diktsamling:

Årets Bok 2009

 

 • Denne boken er en fortsettelse med dikt som tidligere ble beskrevet som under.
 •          

  Da den er under bearbeidelse er den tilgjengelig i kopi, men enda ikke fullstednig frigitt. Samtidig er han et ubeskrevet blad i norsk presse som uten "VT" ikke har funnet han. Dette kommer delvis av at han er ustyrlig, går sine egen veier og lever forsiktig. Og plutselig kan finne på å kontakte oss fra grensen mot Canada midt på natten før vinter Ol i Vancouver. Da stod han på grensen klokken 0300 og de ville ikke slippe han over.

  Hva kan vi så gjøre fra Norge? Rimlig lite.  

 • Boken kommer på CD eller tilsvarende når teknikken tillater det og vil da bli beskrevet her.
 • Se beskrivelse under: Kjell Castberg skriver dikt. Og kriminalromaner om Harder Hansen, på svensk.

   

  -----------------------------------------------------------------------------------

  Årets Bok

  2008

   

 • Sønnøv Sem Borse: " Den myke Hulda - slik Garborg elsket henne", biografi som viser Hulda Garborg i ny stil med nye deler av hennes dagbok publisert med hennes vennekrets. Porsgrunn 2006/07. Boken er på 128 sider og koster kr 350.-.
 • Hulda Garborg var gift med Arne Garborg og de bodde på Labråten i Asker. Samtidig hadde de hytte i Tynset der de en tid bodde, først på Kolbotn og hun senere på Veslevangen, og han med hytte på Jæren, der han var fra. Hun var fra Hamar. De var sentrale i et det kulturelle miljø i Oslo og sammen med norske diktere, nært knyttet både Tyskland, Italia og andre deler av Europa. Dette miljøet er godt beskrevet i boka. Her er Tilla og Otto Valstad, Christine"Kitty" Lange, Harriet Backer, Kitty Wetsel, Martha Steinsvik, Barbara Ring, Fernanda Nissen samt forfattere som Johan Bojer, Aksel Waldemar Johansen og Olav Nygaard, Rasmus Steinsvik og Synnøve Riste somt gruppen "Freie Bühne" i Tyskland.  Hulda reiste rundt og lærte folk om norsk mat og norske bunader. Hun drev Det Norske Spellaget med folkedans og dette ble begynnelsen til Det Norske Teater i Oslo, teateret som spilte på nynorsk. Hun startet sin dansekarriere i Telemarkslaget i Oslo. Da Teateret startet rundt 1910-13, var det eggkasting, slåsskamper og 10-15.000 mennesker i gatene. Det var en spennende tid med Hulda som leder. Det er antagelig det største opprøret i Oslo.

  Men mest av alt skrev hun bøker, oversatte internasjonal litteratur, som det første studiet av Henrik Ibsens kvinner, beskrevet i boka. Og hun skrev egene bøker, romaner og dikt. Og hun var hustru og mor. Og Norges matmor.Denne biografien av Hulda beskriver den myke Hulda, og på bildene ser vi den velkledde Hulda. Før har hun vært forestilt på andre måter. Deler av hennes dagbok er en sentral del av denne boken og her publisert for første gang. Dette viser at hun var en myk og loyal kvinne og hustru sammen med mannen som hun elsket og elsket henne. Århundrede før og etter 1900 viser at de nye tekniske oppfinnelsene gjorde livet hjemme enklere og endel fikk dermed arbeid i industrien utenfor hjemmet. Noen fikk ved hjelp av hushjelper, mulighet til å utfolde seg innen kultur, bøker og teater, slik som Hulda og veninnene. Slike startet den moderne norske kvinnebevegelse sammen med kjærligheten til de "strie" norske mannfolk.Visste du at Marta Steinsvik skrev om landsvikopprøret og den elendige behandling disse kvinnene fikk alt i 1946, men ble tiet i hjel i Norge? Vel, denne historien er så spennende at den  hører hjemme i en egen publikasjon om opprørerne i småby-Norge man ikke vil slippe til i dagspressen.Sønnøv fikk tidligere kulturpris i Asker for arbeide med Hulda Garborg. Hulda og Arnes hjem i Asker er nå innkjøpt til Museet der hun har vært omviser. Boken er tilsalgs også på Asker Museum.

  ______________________________________________

   

  Årets Bok 2005

   

  Kjell Castberg: " Papa Fahr, ingen vet som vi...", dikt på svensk fra en nordmann. Jemtland/Porsgrunn 2005 Den er på 110 sider og koster kr 300.- i Norge.(utsolgt, kan skaffes ved forespørsel)

  Kjell Kjær Castberg skriver dikt. Dikt på svensk som er hans hjemland siden 1985. Han har humor, og politisk satire med utgangspunkt i kritikk av kaptalismen utvikling hos en far ute i distriktet, dyp innlevelse og han ser kjærligheten som forsvinner på den andre siden av veien, de viktige små ting som blomster fra lille Louise, hun setter dem i en metall-"burk" som gjør hytta til et slott for han har jo ingen vase. Men mest av alt preges boken en seriøsitet om de viktige menneskelige saker i vår tid, selvmord, ensomheten som lager terrorismen, vindene, leken som blir borte og "porselenstanker i bommullshelvete". Vi vurderte å oversette boka til norsk, men slik han bruker det svenske språket er ikke vanskeligere enn at enhver normann kan forstå det, eller forstå like mye som andre dikt der enhver poet har egne ord og vendinger, nå 100 år siden 1905 og bruddet med Sverige. Diktsamlingen ble slått stort opp I Østersunds lokalaviser som jo også dekker det mer snobbete miljøet blandt turristene i Åre og i de store skogene i midt-Sverige. Han går nye veier på solid historisk grunn.

  Kjell har også en satirisk kriminalroman om den tilsynelatende håpløse Harder Hansen utgitt på svensk. Boken kan bestilles via Bics. Han har bak seg en lang tid med mange sider av det moderne liv, helt fra han laget LP med band og gitar i 68 årenes ettertidsglød eller fisket i Lofoten. Kultur pris i Østersund 2006.

  "Jag kunne berätta

  om

  SANNINGEN

  Jag har försökt/

  Men inte lyckats".

  Kjell Castberg ble november Fredag 23.november 2007 Trøndersk Mester i Rock og vandt dermed det ettertraktede trønderske mesterskapet. Han fikk pokal og vil spille på Storåsfestivalen sommer 2008. Han sang sin egen sang og det var hard konkurranse med ca 20 forskjellige band, se forøvrig Adresseavisens reportasje. Kjell forteller at Neil Young er en poet etter hans hjerte og at favorittmusikken er Chemical Brothers og Leftfield, musikk uten for mye tekst.

  _______________________________________________

  Årets Bok 2003

 • Jan og Ingvald foran bilbliotekhylla i biblioteket i Ibsenhuset i Skien (cover-bilde på CDen, Foto: Bics/Hansen).

  BICS LYDBOK; En CD "Humor i Norsk Lyrikk" kr 150.-

  Jan Køppen Petersen, Ingvald Mejer Johansen og Egil Borse leser, synger og gjøgler med gamle, gode norske dikt.

  Med en inspirert Jan i spissen er CDen priset i både Varden, TA, PD og NRK og TV-Telemark. De hevder den blir bedre og bedre ved flere avspillinger. Se eks, NRKs hjemmesider for Telemark. Noen av disse uttalelsene er vist i Bics Newsletter "Vetter og Troll". Cden inneholder opplesninger av dikt fra Thor Thorsen, Rudolf Nielsen, Inger Hagrup, Hermann Wildenvey, Andre´ Bjerke, Olav Kaste, Sigbjørn Obstfelder, Magli Elster, Nordahl Grieg, Einar Skjæraasen, Hartvig Kiran, Bjørnstjerne Bjørnson, Inger Johanne Røisli og Hans Børli, med et par liveopptak fra Ibsenhuset i Skien. Det er innlagt musikk, "jingles", sauer, og andre passene lydkulisser som Langesundskoret kjent for Shantysanger: "Ship`n Whales". Glenn Henriksen med sitt studio "GH Main Sudio" i Porsgrunn har vært behjelpelig med lyden. Når resultatet ble så bra, fremheves Jans innsatts spesielt. Han kan konkurrere med de fleste NRK kjendiser. Prosjektet er finansiert med midler fra Diktets Venner og Skien Kommune, men også fra Edison reklamebyrå Porsgrunn, Gjensidige Nor Sparebank Skien, Skagerak Energi Porsgrunn og altså Bics Porsgrunn med privat innsats fra aktørene.(ca 30 minutter spilletid.) 2003.

 • Lokalhistorie 2003

  Her er forfatteren ved et intervju med Anne Spånem i Varden.

 • Per Sverre Øvrum : "Virksomhet og Vekkelser i Gjerpen" i Gjerpen kr 150.-
 • Boka omhandler en historisk beskrivelse av bedehusene og bedehusmiljøet i Ytre Gjerpen med Sneltvedt. Det er lagt vekt på bilder og beskrivelser, referater fra hyggeligs stunder, der man gjennom dugnad og aktiviteter av forskjellig sag laget et lokalt bygdemiljø. Den gang var bedehuset i senter da dette var et lokalt initiativ, det var styrt og organisert lokalt og det hadde rammer som man ønsket både for alvor, arbeid, fri, fest og moro. Samtidig var miljøet oppdragende og med felles interesser som kunne dyrkes. Bøle bedehus bygd 1905 ble nedlagt 2001. Borgestad Bedehus bygd i 1916 drives 2001 av Uthaugen Indermisjon. Sanni Bedehus bygd 1936 ble nedlagt først i 1990årene og Sneltvedt bedehus fra 1935 drives av Sneltvedt Indermisjon. Flere av virksomhetene holdt seg aktive i 100 år og oppstod når det var vanskelige tider i Norge. Da satset folk på samarbeid, på dugnad. Bøle er eks fra 1888. Sentralt i Indremisjonens utbygging var bevegelsene i Langesund(Langesund Indermisjon, der Mathias Øvrom var sentra)l, og i Skien. (Lammer og andre er kjent der). Det var vekelser på tiden med Hauge. Så spredte Indremisjonen seg til hele Norge. Men boka er lokal, med lokal beskrivelse av aktivitetene, så kanskje du finner din bestefar eller bestemor.

  _________________________________

 • Årets bok 2000

  Sønnøv Sem Borse: "det blir ikke selskap hos Emily". Roman. Kr. 150.- Paperback, ca 100 sider, roman (På Norsk), om andre verdenskrigen i Oslo. Sentralt i boken er Akershus festning, unge med maskemøter, hemmelige papirer. Det handler om XU, hemmelig norsk etteretning. Rammene er sanne og således er boken en sterk motsetning til den virkelighet actionfilmen gir, men samtidig ikke mindre spennende. Bics setter spesielt pris på at det for en gangs skyld er en bok for ungdom om det besteforeldrene opplevet, naivt, slik en ungdom lever i dag, med problemer å finne hva som er sant og hva som er riktig. Feil venner kan bli katastrofalt. Den andre verdenskrigen i Norge var ikke slik du ser på TV eller på film. Les selv! Det var slik de levet. Spenning i hverdagen, det merkelige livet og tanken på hvordan man overlever en krig med en pisol i nakken til stadighet, er mer spennede enn voldsomheter i dages fantasifilmer. Ofrene for en krig er like mye vinneren som taperen. I årtier, ja helt frem til våre dager, slet de egentlige vinnerne med ettervirkninger, ja, mareritt. Det er noe folk sjelden tenker på. Hva så med neste generasjon? Boken er bl.a. omtalt positivt i en stor artikkel i Asker og Bærum Budstikke. Det førte til diskusjon i TA, Varden og PD. Visse som tapte mente de alene var ofre. Dette var feil, helt feil. Ingen slipper fri. "Friheten" ved Martin Nag ga boken ros. For mange av de andre avisene, blir "paperback"-bøker ikke kommentert uansett innhold. Sønnøvs innsats for dokumentasjon i en flott form roses. Egner seg for skoler. Skolesett får spesialpris. Kontakt Bics. Sønnøv har tdligere skrevet en ungdomsroman "Deknavn Tore" 1962 om samme tema(utsolgt).

  Sønnøv Sem Borse, mangeårig medlem av PEN-klubben, ble 85 år i mai 2006.

  ____________________________________________

  Årets bok 1996

   

 • Egil Borse: "Beredskap ved store ulykker" , Yrkeslitteratur/Polyteknisk forening/Bics, kr. 325.- (1982 og 1996)

 • Denne klassiske boken startet med et seminar før Aleksander Kiellandulykken i Nordsjøen og stiftelsen av Tverrfaglig Sikkerhetsforum i Polyteknisk Forening. Deretter ble den første boken med ulykkeskommisjonens rapport, og modeller for beredskap i hele Norge, der også Lillestrømulykken slik den skjedde i 2000 ble diskutert som en mulig ulykke om man ikke snart reagerte. Boken var så lærebok på Høyskolen i Stavanger, siste års spesialvalg for siv ing med sikkerhets-spesialstudie. Da den ble laget, og den er like aktuell i dag, var det snakk om at folk skulle slutte i jobbene da visse firma og byråkrater mente man friga materiale som visse oljeselskap ville holde hemmelig. I dag er dette alminnelig kunnskap som avisene skriver om. Dette forteller at samfunne på visse områder er mer åpent. I boken ble også katastrofeberedskap tatt opp seriøst for første gang, nærmest hentet i kjelleren og plassert likt med alle andre tema. Deretter var katastropfepsykologene åpenbart viktigere i Norge enn sikkerhetspersonell. Og nå kommer advokatene. Det er ikke lengre plass for fagkunnskap for synsing. Dette er en meget beklagelig utvikling i Norge og kommer av for mange kokker uten respekt for kunnskap. Boken i paperback fra 1982 og gjenopptatt 1996 på 153 sider. (På norsk, some English)

  Bidragsytere:

  - Sikkerhetssjef Egil Borse, Statsråd Harriet Andreassen, siv.ing Carsten Bøe og Tor Heimly, byråsjef Bjørn Haugerud, Hovedredningssentralen for Sør-Norge, prof. Arne Sund, overlege Georg Blikra, sikkerhets- og miljøvernsjef Jan-Henrik Christiansen, industrivernleder Arnfinn Omdal, siv.ing Svein. K Frimanslund, Sjøkaptein Peter Gangnæs, politiinspektør Arnstein Øverkil, siv.ing Vetle Hylland, tidl. avd. dir. John Hatling, prosjektleder Finn Myhre.

  ___________________________________________________

   

  Årets fagbøker 1994 og 1997

  ¤Sønnøv Sem Borse: "Hulda Garborg liv og virke" , (utsolgt) Manuset fikk kulturstøtte i Asker og er fra 1994 og 1997. Det viser en Hulda som delvis er glemt i forhold til mannen, Arne, men som fikk minst like mye til på sin måte. Et pionerprosjekt for en gang skyld ikke utgitt med statlig støtte og av store forlag med forfattere fra kjendis Norge. I denne lille boken er det mer enn i de få store. Under arbeidet fant vi et sitat fra Arne Garborg der han og hans nygifte fru kom til en fredelig plass i Tyskland: Han ville ikke hjem til de sure folka i Norge, med enkelte meget sterke uttrykk. Kanskje bør vi finne igjen humøret for de hyggelige og si hva vi mener til de andre. Tenk at man rundt 1911 ved åpningen av det Norske Spellaget (ledet fra Asker) som ble til Det Norske Teatret med Hulda i spissen, der ved første forestilling hadde 200 pipere i salen og anslag fra 10000 til 15000 i gatene(et tall som er meget omdiskutert, men er dokumentert i "Den Myke Hulda"). Og dette anser man knapt nok nevneverdig i norsk eller Oslos historie! Hun ble utvist fra en restaurant i Oslo da det ikke var fint nok å gå i bunad! Kulturkonflikt på alvor! Hva skal til for et slikt engasjement i dag? (41 sider paperback).

  Informasjon og samling av bøker for skoler får spesiell rabatt.

  ¤Sønnøv Sem Borse: "Hulda Garborg og miljøet i Asker", kr. 50.- Dette heftet er skrevet fra 1994-97, med rettelser deretter og er på ca 85 sider spekket med informasjon som tidligere ikke er fremkommet. Samtidig viser dett en meget aktiv gjeng med kvinner som 1910-1920 satte deler av Norge på hode. Kvinnesak og kvinner på barrikadene var langt fra et 70tallsbegrep. Rødstrømpene på 70tallet skulle rødme av manglende kunnskap om sine tidligere søstre. Kvinner i Norge har aldri vært noen lett materiale. Allerede rundt 1700 skrev Statholderen i Oslo om "skjørteregimentet i Asker og Bærum", de rike enker som stort sett gjorde det de ville, helt ustyrlige i forhold til den ellers mannlige dominerte handelstand. Men dette vil vi kanskje komme tilbake til i en senere utgivelse. Marta Steinsvik, den første norske kvinne på en norsk prekestol, kom i rettssak med den katolske kirke. Hennes egen bok med prestelige sitater måtte sladdes. Dette er en av milepælene i historien om norsk ytringsfrihet(eller mangel på slik). Ellers leser vi om Harriet Backer og Kitty Kielland, Fernanda Nissen, Tilla Hvalstad og Nini Roll Anker. Se forøvrig boken "Den Myke Hulda" over.

  Diskusjonen om Hulda Garborg fikk Asker kommune førte til at de kjøpte deres hjemsted til museet på Hvalstad. Sønnøv er delvis omviser på Hvalstad og brukt som foredragsholder mange steder fra Friundervisningen og Pensjonistuniversitetet, Holmen og Østenstad kirke m.m. Tidligere var hun leder av Kunstforeningen i Asker og i kommunestyret for Arbeiderpartiet. Gift avdøde rektor Johan Borse, insprktør og rektor på Teisen videregående skole og styremedlem i XU(d. 1996).

  _______________________________________

  Årets fagbøker 1992 og 1993

  ¤Kjell Castberg: "Kvalitetssäkring av arbeidsmiljö", Østersund/Brunflo, Sverige kr. 500.-. Dette er et

  tidligere arbeid på 90 tallet med Internkontroll i Sverige som lenge har hatt en helt annen tradisjon enn Norge. Lett innbundet etter behov. Deler er av dette finnes senere brukt i flere datamodeller. Dette er en av de tidlige åpne forskningsrapporter om temaet i Sverige som på dokumentasjonssiden ellers ligger langt etter. (På Svensk)

  Egil Borse: "Kvalitetssikring og Internkontroll", Norge kr. 500.- Tidligere kurs fra 90tallet laget med plansjer og ISOstandarder. Dette var det første i sitt slag Trondheim i egen mappe og avholdt som kurs ved Asker Polyteknikk i Asker og Risør Kurs og Konferanse/messesenter i Risør for bedrifter og enkeltpersoner. Etter dette kurset kom myndighetene og foreningene med hauetall av kurs som sjelden var relevante for temaet. (På Norsk)

  ________________________________________

  Årets fagbok 1986

  ¤Egil Borse "Risk and reliability analysis in design" , Tapir/NTH, Bics, kr 800.- This is a pioneering book from 1986 with extencive researchdiscussions about risik-analysis offshore and for petrochemical industry. Also compared are modells used for mass production. Some of the material was used to construct the documentation for the first course in Risk-analysis in Trondheim(NTNU). These models also caused a discussion that lead to Bayesian (Subjectiv) statistics introduced at NTNU. A report on "Bayesisk risik-analysis" are available(kr 235). The statistic department was at one time completely emptied since they all suddenly understood that they were, and had been, on the wrong track for years due to many old professors with noe external industrial or accademic experience and none or few students from other countries(This was separately discussed in separate initiated seminars and new graduate student org initiated, and new procedures with separate "thank you" letters from the Head of University). (In English). One of the modells presented, called RAID, is a decission tool used for a 50 millonprosject in Statoil, to develope a new safetyvalve needed in the North sea, later sold to a Canadian firm. (More than 400 sider, paperback).

  ----------------------------------------------------

  Årets bok 1982

  ¤T. Morsing oversatt av E. Borse med norsk statistikk, "Døden skal du lide" (N/A) (utsolgt)

  Boken finnes for utlån og beskriver alle måter man kan død på og de respektive risiki. For Norges del, er inntatt egen statistikk og eget kapittel som for første gang i Norge viste relative risiki. Boken ble utgitt av Teknisk Forlag/Ingeniørnytt i 1982 og var den første i Norge som aktivt viste problemene med statistikk og sikkerhet i Norge og fortalte om historiske risiki, sammen med risiko for å dø av halt far hjerteinfarkt, av sigaretter, av P-pillen etc. Dette ga den norske diskusjonen om sikkerhet en helt ny dimensjon, og satte lyset på hvilke faktisk mangler det var innen norsk rapportering av ulykker og hendelser. Den viser at det farligste yrket er å være president i USA og at rasekjørere er farligst utenfor racerbanen. Den norske statistikken er © Bics. De oversatte delene ble oversatt i badekaret i Ski grunnet småbarn, og sekretæren trodde den var oversatt på standen i Spania. Her finner vi "Three Mile Island" atomulykken, Thalodomidskandalen, giften fra Seveso, og forfalsket olivenolje fra Spania foruten et kritisk blikk på måten man bygger veier. Den viser også at ulykkene i arbeidslivet sank rett før Arbeidsmiljøloven og steg deretter nærmest upåvirket av de gode intensjonene noe som viser at sikkerhet har med kontinuerlig arbeid å gjøre mer enn lover, og at statistikken lyver oftest.

  ------------------------------------------------------

  Årets fagbok 1978

  Egil Borse: "Detonation Initiation in a Jet and by Colliding Fragments", McGill, Montreal, Canada, kr. 800.- for de gjenværene eksemplarer eller mer må påregnes. This is a research report on the mechanisms that can lead to gas explosions, after intensive research at McGill University in 1978 and with reunion 2001. This showd that the research still stands as an important part of the background for Norways major research on computermodelling at CMI, Bergen and Veritas Høvik, thereafter. Technical note in Mechanical Engineering research Laboratories, Shock wave Physics lab, today they have research for NASA, USA. This now published report was refused publication in 1978, though it was accepted to the foremost gas explosion conferences. The refusal for publication was stated due to the sponors and the cold war climate. The report was freed in 1984-86 by McGill University in cooperation with Bics. (In English, see McGill Library on Internett)

  ____________________________________________

  Most reports, artickles, photograhs in this or other sections shown as Bics inernett pages, are for sale for private use. Copies can be obtained from Bics. Other uses, as professional use can be arranged by agreement.

  De aller fleste av rapporter, artikler og bilder nevnt på Bics Internettside kan kjøpes i kopi for privatbruk ved kontakt til Bics. Annen, eller profesjonell bruk etter avtale.

  Se også Bics forskningsartikler eller artikler i VT:

  http://www.bics.no/articles.htm

  http://www.bics.no/reports.htm

  http://www.bics.no/newsletter.htm

  Note:

 • Addition are post and handling approx. kr. 100.-.(N). Unknown customers must prepay their orders.
  Tillegg ca kr. 100 for post og forsendelse. Ukjente kunder må forhåndsbetale.

  Order or make an inquiry by sending an e-mail with necessary information to:

  Sende orderen eller forespørselen med nødvendig informasjon om deg til:

 • bestilling@bics.no

  Denne bestilling er for tiden en e-mail slik at du må si klart fra hva du vil kjøpe og/eller om det bare er melding med din forespørsel.

  **********

  http://www.bics.no
  Copyright 2009, Forskningsstiftelsen Bics,
  Revised: 03. oktober 2009