Seminar i Oslo:

  2008

Seminar: Onsdag 9/4 (11-15) i Klubben,

3 etg Håndverkeren(Rosenkrantzgate 7)

BEREDSKAP MOT STORE ULYKKER.

Ulykkesbilde er ikke lengre bare mulige ulykker på vei, sjø og luft eller i industrien, men nå er også terror og små strategiske feil som lammer samfunnet blitt viktigere. Konferansen utvider med nye strategier og aktuelle synspunkter.

11.00 Registrering

Innledning fra TSF

11.15-1130 ved Egil Borse-Svensen, Bics

Orientering om "Riksrevisjonens undersøkelse av Justisdepartementets samordningsansvar for samfunnssikkerhet" rapport lagt frem for Stortinget 15/1-2008.

1130-1200 v/underdirektør Gunnvor Knutsen, Riksrevisjonen.

Eksempel på ulykkeshendelser i nyere tid i Norge

1200-1230 Av avdelingsdirektør Tor Suhrke, DSB.

12.30 Kaffepause

Beredskap i Statoil Hydro ved store ulykker, erfaringer fra bl.a. oljeutslipp ved brudd på slangen til en lastebøye i Nordsjøen

1300-1330 Visepresident Sikkerhet Sigmund Husøy, StatoilHydro

En vesentlig fare: Gasseksplosjoner, hvorfor og hvordan?

1330-1400 Prof. Dag Bjerketvedt, Høyskolen i Telemark, Porsgrunn

Beredskapsanalyse - Fra identifisert risiko til planlagte tiltak!

1400-1430 Consultant Karin Klemetsrud DNV Energy – R.M.- Solutions

Norsk Luftambulanse 30 år!

1430-1500 regionsjef Ole Valen, Norsk Luftambulanse, avd Øst.

Påmelding: Polyteknisk Forening Oslo. E-mail: polyteknisk@polyteknisk.no, påmelding på internett eller tlf. 22 42 68 70. Påmelding innen 5/4 -08. Konferansen koster kr. 500. PFs medlemmer betaler 300.- . Arr TSF/Bics på beredskap@bics.no. se www.bics.no

beredskap@bics.no

Seminaret er flyttet fra det opprinnelige seminar planlagt gjennomført 16/17 eller 20/21 april-08  i Porsgrunn.

Vi søker også bidrag til oppgradering av TSFs bok om "Beredskap ved store ulykker".

http://www.bics.no
Copyright 2008, Forskningsstiftelsen Bics,
Revised: 11. februar 2008